Doradztwo - Agronomia

Doradztwo agrotechniczne

Aktualnie doradztwo agrotechniczne na obiektach sportowych jest niedoceniane
i niezbyt popularne.Moje działania są niejako pionierskie i naznaczone wyznaczaniem standardów i metodyki działania. Głównym celem działania jest najwyższej jakości doradztwo w dziedzinie budowy, modernizacji i użytkowania obiektów sportowych,
ze szczególnym naciskiem na pola golfowe oraz boiska naturalne.
Doradztwo agrotechniczne – zalecenia agrotechniczne dotyczące napraw bieżących lub kompleksowej regeneracji nawierzchni sportowych, (dobór mieszanek traw, plany nawożenia i ochrony) wg indywidualnych potrzeb klienta.

Opinie, analizy – ocena istniejących, budowanych lub modernizowanych obiektach
w formie pisemnego raportu, dotyczące oceny jakości murawy i jej parametrów użytkowych.

Ocena parametrów użytkowych – bieżąca ocena stanu technicznego obiektu (boisko, pole golfowe), w tym: analiza składu granulometrycznego, właściwości gleby jej parametrów użytkowych oraz klasyfikacja.

Konsultacje odnośnie projektów budowy – doradztwo w dziedzinie budowy nawierzchni sportowych, dobór materiałów i technologii wykonania.

Całoroczne plany pielęgnacyjne – obejmują plany nawożenia, zabiegi agrotechniczne, dobór maszyn i urządzeń wymaganych do prawidłowego funkcjonowania obiektu.

Ochrona roślin - konsultacje w dziedzinie ochrony roślin z zastosowaniem preparatów biostymulujących.

Systemy nawodnienia – ocena sprawności, kalibrowanie.

Pobierz załącznik PDF